Page 3 - CATÀLEG DE SERVEIS
P. 3

Disseny

   logotips
               Disseny / imatge corporativa

   papereria   targetes


    imatge   cartelleria

                El principal repte del nostre departament de disseny és aconseguir traduir les
   fulletons        necessitats gràfiques dels nostres clients, i materialitzar-les en solucions per les

                seves empreses. Realitzem tota mena de originals. Logotips, papereria
                dʼempresa, papers de carta, targetes, imatge corporativa, cartelleria, fulletons,

                flyers, disseny de caràtules, etiquetatge, calendaris, felicitacions.... Oferim un
    flyers
                ampli servei de producció. Des de el disseny i maquetació, fins la impressió i el
                manipulat.   calendaris                                            K
                                                     23 de juny a 1 d’agost
                                                     25 d’agost a 5 de setembre
                             i n m o b i l i a r i a
                   acto
                 r i n t
                                                 Acampada
                                                      2014
                                                    Futbol
                                                    Tennis
                                                    Pàdel
                                                    Piscina
                                                   Handbol
                                                  Beisbol
                                                 Bàsquet
  felicitacions                                        Ping-Pong
                                               Excursions
                                               Inflables
                                               Tallers
                                     no ens prenguis en broma!
                                        Regalets a mida!       Organitza
                                        Que millor que les teves Dirigit per  Toni Valor 669 994 413
                                                      Club Tennis Montseny
                                        imatges més divertides?
                                                     Col.labora

                             a 2
                        GANJAC
                 Tractaments Personalitzats Iv                CARS CASANOVAS REPARACIÓ AUTOMÒBILS
     lones       C uida't Fotorejoveniment Gabinete de Acupuntura, Tasses, guardiola, pot llàpissos... SERVEI D’AUTOMOCIÓ SERVEI GRUES
                                                    DIAGNOSI i PRESSUPOSTOS
                   F o t o d e p i l a c i ó
                                                    SERVEI D’URGÈNCIES
                                                    ASSEGURANCES
               A  grada't Radiofreqüència Naturopatia Jordi Ferré    REBUT DE: Bruc, 63   -   Tel.: 93 488 13 32   -   casanovas8350@gmail.com   -   08009 Barcelona EUROS
                                                    VENDA DE COTXES
                                                 Josep Casanovas Font - C.I.F.: 38.473.065-E
                        Naturopatía y Quiromasaje
                i
                        José Antonio Cruz
                                                   D.N.I./C.I.F.
                   U n g l e s  d e  G e l
                                                     REFERÈNCIA DEL TREBALL
                       Acupuntura Enginyeria Audiovisual i Automatismes    Nº FACTURA DATA
                                                      FORMA DE PAGAMENT
                       Quiromasaje
                       Medicina General          Alfombretes per ratolí, puzzles.... Josep Casanovas Font
                       Medicina Vascular Tel. 639 864 883
                                                 C O N C E P T E
                       Mesoterapia jordifg@gmail.com                I M P O R T
                       Les Colomeres,36  08850 Gavà  Bcn www.proyectosAV.blogspot.com
                       Tel. 936 381 655 - emai: ganjac@tiscali.es  Semarretes, pitets, fundes de mòbil...
                           Pau Casals, 70 08458 St. Pere de Vilamajor Vols promocionar
                                   el teu negoci?
     vinils        F O R N  N I N OT           Fes-ho amb Regalets! Calendaris (sobretaula, roll-up, penjar...)
                F l e c a i P a s t i s s o s
                  ... artesans
                        des de 1960
                  Carrer Nou, 14   % 938 450 081
                  08459 Sant Antoni de Vilamajor
                                              COPIA    TOTAL
                  Faldes del Montseny  % 938 451 277
                  08458 Sant Pere de Vilamajor              AQUESTA REPARACIÓ RESTA GARANTIDA D’ACORD I.V.A. %
                                              AMB EL QUE ESTABLEIX L’ART. 16 DEL DECRET
                                              298/1.993 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
                                                   TOTAL FACTURA
                          i l u m i n a m o s  t u s  i d e a s
   1   2   3   4   5   6   7   8